Regulamin sklepu MCKSport działającego przy HalaTenisowa.pl

Niniejszy regulamin określa zasady oraz ogólne warunki sprzedaży prowadzonej przez firmę MCK SPORT Jakub Ciechalski z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.halatenisowa.pl. Sklep internetowy powstał na bazie klubowego sklepu, który działa w Klubie Tenisowym Marki w Markach na 5 kortowej hali tenisowej www.halatenisowa.pl. Nasze bogate doświadczenie, stałe śledzenie najnowszych trendów, nowinek technicznych pozwala nam zapewnić klientom fachowe porady oraz właściwy dobór sprzętu sportowego. Wszystko to sprawia, że sklep się stale rozwija i poszerza grono zadowolonych klientów.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.halatenisowa.pl
  2. Właścicielem sklepu internetowego www.halatenisowa.pl jest firma MCK Sport Jakub Ciechalski z siedzibą w Warszawie, ul Brazylijska 15/13, 03-946 Warszawa, NIP: 118-192-30-44, REGON: 146649434.
  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   • zasady korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
   • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, opinie oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  7. Złożenie zamówienia w sklepie wiąże się z zaakceptowaniem regulaminu.
  8. Zamówienia w sklepie realizowane są wyłącznie na terenie Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii.
 2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy wejść na stronę internetową www.halatenisowa.pl, dokonać wyboru towaru i podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz  informacje dostępne na stronie wypełnić formularz zgodnie ze stanem faktycznym.
  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   • przedmiotu zamówienia,
   • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy

    Klient zobowiązany jest do określenia metody płatności (za pobraniem lub przelewem z przedpłatą).
  5. Złożenie zamówienia wiąże się z akceptacją treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
  6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą MCK SPORT umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia pod wskazany adres wpisany w formularzu.
  8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  9. Umowę sprzedaży sporządza się zgodnie z regulaminem, w języku polskim.
  10. Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne.
  11. Zamówienia będą wykonywane w terminie 1-3 dni roboczych. Jeżeli kupujący decyduje się na odbiór osobisty to czas na odbiór wynosi 7 dni od czasu poinformowania klienta, że towar oczekuje na odbiór. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w określonym terminie kupujący otrzyma stosowną informację telefonicznie, bądź mailem z możliwością odstąpienia od zakupu.
  12. Do każdego zamówienia dołączany będzie paragon lub faktura.
  13. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
 3. KOSZTY PRZESYŁKI ORAZ RODZAJE PŁATNOŚCI
  1. Ceny Towarów podawane są w PLN wraz z VAT.
  2. Koszty przesyłki oraz formy płatności:
   • Płatność za pobraniem 25zł płatna przy odbiorze towaru. Płatność realizowana gotówką u kuriera.
   • Płatność przelewem 15zł paczka. Płatne na konto Sprzedawcy przed odbiorem towaru. Wysyłka następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie. Koszt przesyłki wynosi wtedy 15PLN (do wyboru paczka kurierska DPD lub InPost Paczkomat z zastrzeżeniem, że produkty takie jak narty, kije narciarskie oraz wybrane buty i torby nie mieszczą się do paczkomatów. Przesyłki tego typu nadawane będą kurierem DPD).

    Numer konta bankowego:  69 1950 0001 2006 2446 5736 0001
   • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie. Adres sklepu do wyboru: Sklep Narciarski i Tenisowy MCK Sport, al. 3 maja 2, 00-391 Warszawa lub Klub Tenisowy Marki, ul. Piłsudskiego 117, 05-270 Marki (wjazd od ulicy Małachowskiego).
   • Płatność przelewem przedpłata z odbiorem osobistym w sklepie. Adres sklepu do wyboru: Sklep Narciarski i Tenisowy MCK Sport, al. 3 maja 2, 00-391 Warszawa lub Klub Tenisowy Marki, ul. Piłsudskiego 117, 05-270 Marki (wjazd od ulicy Małachowskiego).
   • Płatność przelewem 90zł paczka do Unii Europejskiej. Płatne na konto Sprzedawcy przed odbiorem towaru. Wysyłka następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie. Koszt przesyłki wynosi wtedy 90PLN.
   • Przedpłata może być zrealizowana nie tylko tradycyjnym przelewem, lecz także za pomocą systemów PayPal oraz TPay.com.
   • Możliwa jest również sprzedaż ratalna.
 4. REKLAMACJE I GWARANCJE
  1. Uszkodzenia przesyłek powstałe podczas transportu mogą być reklamowane jedynie na podstawie protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
  2. Przy odbiorze Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. Jeżeli stwierdzi uszkodzenia powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą.
  3. W przypadku zwrotu towaru Klient ponosi koszty przesyłki towarów do Sprzedawcy. Zwrotu należy dokonać na adres: Klub Tenisowy Marki – MCK Sport ul. Piłsudskiego 117, 05-270 Marki
  4. Przy zgłoszeniu reklamacji, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr dowodu zakupu (faktury VAT lub paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji i wysłać na adres: KT Marki – MCK Sport ul. Piłsudskiego 117, 05-270 Marki wraz z reklamowanym towarem. Na oświadczeniu podać: imię, nazwisko, dane kontaktowe, oraz dokładny opis usterki reklamowanego produktu.
  5. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności poprzez przelew bankowy na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres, ewentualnie na życzenie klienta wymianę produktu na inny.
  6. W przypadku, gdy zgłoszona reklamacja zostanie uwzględniona koszty przesyłki ponosi Sprzedający.

   reklamacje-fischer-smith-carrera DOC
   reklamacje-fischer-smith-carrera PDF
   reklamacje-HEAD PDF
 5. ZWROTY
  1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysłania go na adres: Klub Tenisowy Marki – MCK Sport ul. Piłsudskiego 117, 05-270 Marki lub wysłanie e-maila na adres sklep@halatenisowa.pl.
  2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
  3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
  5. Zwrotu towaru można dokonać na podstawie dowodu zakupu (paragonu lub faktury) w stanie nie uszkodzonym, nie noszącym śladów użytkowania na adres: MCK SPORT – KT Marki, ul. Piłsudskiego 117, 05-270 Marki. Wraz z odsyłanym produktem lub produktami Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty,  które otrzymał gratisowo.
  6. Zwrot pieniędzy obejmuje wartość odsyłanego towaru  nie uwzględniający kosztów przesyłki. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient.
  7. Zwrot dokonywany jest na wskazany przez Klienta rachunek bankowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru.
  8. Formularz zwrotu – formularz-zwrotu
 6. DANE OSOBOWE I PLIKI „COOKIES”
  1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
  2. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
  3. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.
  5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
  6. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
  7. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:
   • zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
   • weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
   • statystycznym.
  8. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem mcksport.pl, a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych Towarów z oferty.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia bez podawania przyczyn.
  4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.