Cennik – Klub Tenisowy Marki

Cennik kortów tenisowych:

Ceny wynajęcia kortów tenisowych zależą od pory dnia oraz sezonu. Istnieje możliwość wynajęcia kortu tenisowego jednorazowo, w karnecie 10-godzinnym lub w abonamencie na cały sezon. Godziny wykupione w abonamencie mają pierwszeństwo przy rezerwacji stałych godzin.

Cennik kortów:

Godziny

Sezon letni

od 1 maja do 31 września

Sezon zimowy

od 1 października do 30 kwietnia

Pon–Pt

Sob–Niedz

Pon–Pt

Sob–Niedz

7–15

50zł

40zł ab*

65zł

50zł ab*

65zł

50zł ab*

85zł

70zł ab*

15-22

65zł

50zł ab*

65zł

50zł ab*

85zł

70zł ab*

85zł

70zł ab*

*ab – abonament sezonowy

Karnety na sezon letni:

Karnet 10h dzienny 400zł
Karnet 10h popołudniowy 500zł

 

Karnety na sezon zimowy:

Karnet 10h dzienny 550zł
Karnet 10h popołudniowy 750zł

Uwaga: wraz z zakończeniem sezonu godziny z karnetu należy wykorzystać, w przeciwnym razie karnet traci ważność! 

Cennik wynajęcia trenera:

  • 1h gry z trenerem  – 70zł
  • Karnet 10h gry z trenerem 60zł

Cennik szkoły tenisowej:

Szkoły tenisa dla dzieci i dorosłych rozliczane są zgodnie z regulaminem na początku każdego miesiąca. Cennik kursów grupowych jest stały i nie zależy od sezonu.

Ilość osób Cena za 1h od osoby
2 osoby 70zł
3 osoby 50zł
4-5 osoby 35zł

KLUB TENISOWY MARKI –  REGULAMIN SZKOŁY TENISOWEJ
1.Szkółka tenisowa /od 3 do 6 osób/ tworzona jest na podstawie zgłoszeń.
2. Cena jednej lekcji uzależniona jest od ilości osób w grupie.
3. Opłatę za zajęcia Klub pobiera z góry w cyklach miesięcznych najpóźniej na pierwszych zajęciach w danym miesiącu.
4. Nieobecność na zajęciach w danym miesiącu nie upoważnia członka grupy do odliczeń z kwoty opłaty miesięcznej.
5. Zmniejszenie ilości osób w grupie spowodowane rezygnacją z zajęć skutkuje naliczaniem opłat miesięcznych proporcjonalnie do ilości osób grających w danej grupie lub rozwiązaniem grupy.
6. W przypadku uzgodnienia przez członków grupy przerw w zajęciach spowodowanych świętami , feriami , wakacjami ,  itp. za nie odbyte zajęcia opłaty nie będą pobierane.
7. Nieuregulowanie zapłaty najpóźniej do pierwszych zajęć danego miesiąca wyklucza członka grupy z uczestnictwa w następnych zajęciach.