Ceny wynajęcia kortów tenisowych zależą od pory dnia oraz sezonu. Istnieje możliwość wynajęcia kortu tenisowego jednorazowo, w karnecie 10-godzinnym lub w abonamencie na cały sezon. Godziny wykupione w abonamencie mają pierwszeństwo przy rezerwacji stałych godzin.

Cennik kortów – HalaTenisowa.pl
Godziny Sezon letni
od 1.05.2023 do 30.09.2023
Sezon zimowy
od 1.10.2022 do 30.04.2023
Pon–Pt Sob–Niedz Pon–Pt Sob–Niedz
7–15 60zł 80zł 70zł 110zł
15-22 80zł 80zł 110zł 110zł

Karnety na sezon letni:

Karnet 10h dzienny 500zł
Karnet 10h popołudniowy 700zł

Karnety na sezon zimowy:

Karnet 10h dzienny 600zł
Karnet 10h popołudniowy 900zł

Uwaga: wraz z zakończeniem sezonu godziny z karnetu należy wykorzystać, w przeciwnym razie karnet traci ważność!

Cennik wynajęcia trenera:

  • 1h gry z trenerem  – 90zł
  • Karnet 10h gry z trenerem 800zł

Szkoła tenisowa

Szkoły tenisa dla dzieci i dorosłych rozliczane są zgodnie z regulaminem na początku każdego miesiąca. Cennik kursów grupowych jest stały i nie zależy od sezonu.

Cennik szkoły tenisowej:
Ilość osób Cena za 1h od osoby
2 osoby 100zł
3 osoby 70zł
4-5 osoby 50zł

KLUB TENISOWY MARKI –  Regulamin szkoły tenisowej

  1. Szkółka tenisowa /od 3 do 6 osób/ tworzona jest na podstawie zgłoszeń.
  2. Cena jednej lekcji uzależniona jest od ilości osób w grupie.
  3. Opłatę za zajęcia Klub pobiera z góry w cyklach miesięcznych najpóźniej na pierwszych zajęciach w danym miesiącu.
  4. Nieobecność na zajęciach w danym miesiącu nie upoważnia członka grupy do odliczeń z kwoty opłaty miesięcznej.
  5. Zmniejszenie ilości osób w grupie spowodowane rezygnacją z zajęć skutkuje naliczaniem opłat miesięcznych proporcjonalnie do ilości osób grających w danej grupie lub rozwiązaniem grupy.
  6. W przypadku uzgodnienia przez członków grupy przerw w zajęciach spowodowanych świętami , feriami , wakacjami ,  itp. za nie odbyte zajęcia opłaty nie będą pobierane.
  7. Nieuregulowanie zapłaty najpóźniej do pierwszych zajęć danego miesiąca wyklucza członka grupy z uczestnictwa w następnych zajęciach.