Challenge 2019 – KLUB TENISOWY MARKI

Challenge klubu tenisowego Marki jest imprezą otwartą dla wszystkich chętnych  (niezależnie od umiejętności, płci i wieku). Rozgrywki prowadzone są w godzinach wolnych odpowiadających zawodnikom.

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się do klubowego Challengu. Zgłoszenia przyjmujemy: tenis@halatenisowa.pl lub 22 781-18-17
(Prosimy podać: imię, nazwisko i telefon kontaktowy)

Lista zawodników z dnia: 01.09.2019r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

REGULAMIN – CHALLENGER KLUBOWY

1. Prawo do gry w rozgrywkach mają osoby które zapiszą się i uiszczą opłatę wpisową w kwocie 50 zł za każdy sezon.
2. Sezon zimowy 01.10-30.04 roku następnego. Sezon letni 01.05-30.09 roku
3. Listę challengową ustala się przed każdym sezonem metodą losowania.
4. Podstawa do rozegrania meczu jest wpisanie wyzwania na listę wyzwań.
5. Każdy zawodnik z listy może wyzwać gracza będącego maksymalnie 3 miejsca wyżej. W wypadku braku wolnego zawodnika do wyzwania wchodzi na listę oczekujących.
6. W liczbie miejsc do wyzwania pomijani są zawodnicy urlopowani.
7. W przypadku wygranej wyzywający zajmuję miejsce wyzwanego a przegrany przesuwa się o jedno miejsce w dół.
Jednocześnie przesuwają się o jedno miejsce w dół zawodnicy którzy byli na liście między wyzywającym a wyzwanym.
8. Zawodnik , który chce wejść na listę ma prawo do wyzwania dowolnego gracza maksymalnie do 6 miejsca. W przypadku zwycięstwa zajmuje jego miejsce a lista zawodników przesuwa się o 1 miejsce w dół. W przypadku przegranej rozpoczyna udział w rozgrywkach od ostatniego miejsca.
9. Wyzywający zapewnia nowe piłki (min 3) dowolnej firmy.
10. Zawodnicy dzielą opłatę za wynajem kortu po połowie:
sezon zimowy 1h 60 zł
sezon letni 1h 50 zł
11. Mecze rozgrywane są do wygrania 9-gemów przy stanie 8: 8 rozgrywany tiebreak do 7.
12. Wyzywajacy wpisuje wyzwanie na liście i musi ustalić w ciągu 24 h termin spotkania.
13. W przypadku braku kontaktu z wyzwanym zgłasza ten fakt organizatorom.
14. W przypadku braku terminu dogodnego dla obywu graczy wyzywajacy ma obowiązek dostosować się do terminu podanego przez wyzwanego.
15. Mecz musi byc rozegrany maksymalnie w terminie 7 dni od daty wyzwania.
16. Walkower może być przyznany najwcześniej po trzech dniach od terminu wyzwania.
17. Decyzja o anulowaniu meczu ma charakter wyjątkowy i może być podjęta tylko przez organizatorów.
18. Zawodnik wygrywający w ciagu 24 godzin od zakończenia meczu nie może zostać wyzwany.
19. Zawodnik przegrywający w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu nie może wyzwać innego zawodnika.
20. Jeżeli w momencie zakończenia meczu jest dwóch lub więcej chętnych do wyzwania przegrywajacego, pierwszeństwo ma gracz najdłużej oczekujacy.
21. Każdy uczestnik ma prawo do 14 dni urlopu. Najkrótszy jednorazowy termin to 7 dni.
22. Kwestie sporne rozstrzyga organizator.
23. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie.